Administration

Administration

Sh. Ramesh Kumar Somani

(President) Shri M.S.S. Jodhpur

  •  
 

Sh. Aditya Vikram Somani

(Vice President) Shri M.S.S.

  •  
 

Mr. Kailash Chand Modi

(Treasurer) Shri M.S.S. Jodhpur & (Chairman) – M.P.S. Jodhpur

  •  
 

Mr. Hari Gopal Rathi

(Hony. Secretary) Shri M.S.S. Jodhpur

  •  
 

Mrs. Punita Bohra

Principal

  •